Günümüzde, bilgi toplumunun bir gereği olarak okuryazarlık kavramı bilinen anlamını yani sadece "okuyup yazabilmeyi" karşılamaktan öte geçmiş olup, artık çoklu okuryazarlıklar tartışılır olmuştur, tıpkı bilgisayar okuryazarlığı kavramında olduğu gibi. Medya okuryazarlığı kavramı da çoklu okuryazarlıklar bağlamı altında ele alınabilmekte ve kısaca her türlü medya ile kuşatıldığımız hayatımızda medya mesajları karşısında bireylerin bilinçlenmesini sağlayarak onları güçlü kılabilmektedir. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Medya Okuryazarlığı dersi verilmektedir. Ancak, herhangi bir yükseköğretim kurumunda bu dersi okutacak olan öğretmenler yetiştirilmemektedir. Bu noktada, bu dersin amacı öğretmen adaylarına önce medya okuryazarlığı becerisi kazandırmak ve daha sonra okutulan Medya Okuryazarlığı dersini nasıl verebileceklerine dair pedagojik bilgi ve deneyim kazandırmaktır.