Bilim ve bilim tarihi. Bilimin doğuşu, bilimsel çalışma adımları, bilim felsefesi.   Astronomi   biliminin   diğer   temel   disiplinlerle ilişkisi. Astronominin tarih öncesi, ilk çağ, islam dönemi, rönesans ve sonrası gelişimi. Gök cisimlerine ilişkin parametrelerin (parlaklık, konum, uzaklık, boyut vb) elde edilmesi yönündeki kuramsal ve gözlemsel çalışmalar. Modern çağda ulaşılan bulgular. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Türk astronomisi.