Güneş’in boyutları ve temel sabitler, Güneş’in yarıçapı, yüzey çekim ivmesi, Güneş’ten kaçma hızı, Güneş sabiti ve ölçümü, Güneş’in yüzey sıcaklığı ve dönmesi. Güneş’te enerjinin merkezden yüzeye çıkışı. Güneş tayfının elde edilmesi, Güneş’in parlaklığı ve kenar kararması. Bir yıldız olarak Güneş, Güneş’in atmosferi, iç yapısı, iç yapı denklemleri, termonükleer işlemler aracılığıyla enerji üretimi, Güneş nötrinoları. Güneş etkinliği, fotosferik olaylar, Güneş lekeleri, lekelerin sınıflandırılması, evrimi ve manyetik özelikleri, Maunder minimumu, Babcock modeli, Kelebek Diyagramı, Güneş leke çevrimi. Kromosfer, kromosferik olaylar, korona ve yapısı, koronal x-ışın salması, Güneş’in radyo gözlemleri, Güneş etkinliğinin Dünya’ya etkileri,  evrimi.