ZBK310 Bitki Hastalıkları ile Savaşım Yöntem ve İlaçları

Derste ziraatı yapılan bitkilerde görülen hastalık etmenleri ile mücadele yöntemlerini detaylı olarak verilmektedir , ayrıca mücadelede kullanılan bitki koruma ürünleri hakkında bilgi içermektedir. 

Eğitimci: Fikret Demirci