Derste ziraatı yapılan bitkilerde görülen hastalık etmenleri ile mücadele yöntemlerini detaylı olarak verilmektedir , ayrıca mücadelede kullanılan bitki koruma ürünleri hakkında bilgi içermektedir.