Dersin amacı; sınai mülkiyet hukukunun temel ayrımı olan ayırt edici ad ve işaretler ile fikri ürünler arasındaki farklılıkları ortaya koymak; ayırt edici ad ve işaret kapsamına giren hak tiplerini tanıtmak, bunların hukuki açıdan korunmasının şartlarını ve sonuçlarını anlatmaktır.