EYT 5009 ÖĞRETİMDE DENETİM

Denetimin en önemli boyutu ve amacı olan öğretimin denetiminde, sınıf içi gözlem ve kayıt teknikleri; denetimde değerlendirme yaklaşımları ve öğretmen geliştirme teknikleri  konusunda öğrencilere yeterlik kazandırmak.

Eğitimci: İnayet Aydın