ACL102 TRAVMA

Travma Bilgisi dersinde; Travma vakalarında ve çevresel acillerde acil bakım uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitimci: Nurhan BİNGÖL