ARP460 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, çalışanların işle ilgili davranışlarını inceler. Çalışanların performansını ve iş doyumunu etkileyen faktörleri araştırır ve bunları artırma yöntemleri üzerinde durur. Psikoloji kuram, ilke ve yöntemlerinin çalışma hayatındaki davranışları anlamak ve açıklamak için nasıl kullanıldığı tartışılır. Derste, endüstri ve örgüt psikolojisinin alanı, kapsamı, tarihsel gelişmeler, iş analizi, personel seçimi, işle ilgili davranışları etkileyen kişisel ve çevresel (durumsal) faktörler, örgütsel yapının işle ilgili davranışlara etkisi, işsizliğin psikolojik etkileri gibi konular ele alınmaktadır.