GRP403 Topluma Hizmet Uygulamaları (A)

Öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak danışman öğretim üyesinin rehberliğinde bir sosyal sorumluluk ve topluma hizmet projesi geliştirmeleri veya mevcut projelere katılmaları, gönem boyunca  bu projeyi uygulamaları gerekmektedir. Böylece öğrencilerin bir ekip oluşturma ve ekip halinde çalışabilme, başkalarıyla işbirliği ve koordinasyon sağlayabilme becerilerinin yanı sıra, herhangi bir yarar beklemeksizin ihtiyacı olan kişilere hizmet sunma ve bir sosyal sorumluluğu yerine getirme deneyimi edinmeleri sağlanmakta, bu deneyimin de öğrencilerin duyuşsal gelişimine ve kişilik gelişimine katkıda bulunması beklenmektedir. 

Topluma Hizmet Uygulamaları, geleneksel bir ders olarak düşünülmemelidir.