Tutulma kriterleri, tam ve yarı gölge kısımlar. Gölge konisinin uzunluğu. Yarı gölgeli tutulmalar için ekliptikel limitler. Saros Döneminin hesabı. Güneş tutulmasına ait Bessel kuramı. Verilen bir gözlem yeri için tutulmaların önceden hesaplanması. Tutulmalar sırasında yapılabilen gözlemler.