Bitki Koruma Dersinde tarımsal üretimde ekonomik zararlara neden olan entomolojik ve fitopatolojik etmenler ve yabancıotların tanınması, yaşayışı, konukçuları, zararı ve mücadele yöntemleri verilmektedir.