HKS 468 Sosyal Sigortalar Hukuku

Dersin temel amacı, sosyal sigortalar hukukuna dair  temel kavram ve bilgileri sağlamak, ilgili kavram ve bilgileri son yasal düzenlemeleri takip ederek değerlendirme, yorum yapabilme becerisini vermek, sosyal sigortalar hukukuyla ilgili uygulamada ortaya çıkan sorunları tartışma yetkinliği kazandırmaktır.