ZBK 305 Böcek Taksonomisi (Prof.Dr. Mevlüt Emekci & Prof.Dr. S. Çobanoğlu)

Bu derste Insecta (=Hexapoda) sınıfı içinde yer alan ve böcekler olarak isimlendirilen arthropodların sınıflandırılması üzerinde durulmaktadır. Takım, alttakım, üstfamilya, familya ve altfamilya düzeyinde böcekler hiyerarşik bir düzende tanıtılmaktadır.

Eğitimci: Mevlüt Emekci