Bu derste Insecta (=Hexapoda) sınıfı içinde yer alan ve böcekler olarak isimlendirilen arthropodların sınıflandırılması üzerinde durulmaktadır. Takım, alttakım, üstfamilya, familya ve altfamilya düzeyinde böcekler hiyerarşik bir düzende tanıtılmaktadır.