KOMA VE İLİŞKİLİ BİLİNÇ BOZUKLUKLARI

•       Koma; Çevreyi ve iç durumu algılama ve uyarılara yanıt verme yetisinin kaybolduğu tıbbi durum

Bilinç Mekanizmaları ve Tanımlar

•       Farkında olma; Serebral korteks

•       Uyanıklık ; Assenden retiküler aktive edici sistem

                                  (ARAS)

Bilinç Değişikliği

              Bilinç açık: uyanık ve farkında

                Letarji-Somnolans: çabuk uyandırılabilir ve farkında

                Stupor: zorlukla uyandırılabiliyor ve farkındalık azalmış

                Koma: uyandırılamıyor ve farkında değil

                Vejetatif durum: uyandırılıyor ancak farkında değil

Etiyoloji: Sistemik Neden – SSS Difüz Etkilenimi

ü  Endokrin hipo/ hiperfonksiyonu

ü   Düşük kardiyak debi,

ü  Yaygın hipoperfüzyon

ü   Hipovolemi,

ü  Anemi

ü  Toksik madde maruziyeti

ü   İlaç veya alkol geri çekilmesi

ü   İlaç etkileşimi

ü   Serotonin sendromu

ü   Nöroleptik malign sendromu

Etiyoloji: SSS Ait Nedenler

ü  SSS travması

ü  İntrakranial kanama - SAK

ü  İskemik inme

ü  Yer-kaplayan oluşum

ü  SSS enfeksiyonu

ü  Nöbetler (status epileptikus / postiktal periyod)

GLASGOW KOMA SKALASI

Göz açma yanıtı;

4- Spontan açık

3- Verbal uyaranla

2- Ağrılı uyaranla

1- Açmıyor

Motor yanıt;

6-Emre uyma

5-Ağrıyı lokalize

4-Fleksör Yanıt

3-Dekortike

2-Deserebe

1-Yanıt yok

 

Verbal yanıt;

5-Oriente

4-Dezoriente

3-Uygunsuz cevap

2-Homurtu

1-Yanıt yok