Dersin Amacı Kıt üretim faktörlerinin çeşitli mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere nasıl seçildiğinin ve üretilen malların tüketim amacıyla toplumun bireyleri arasında nasıl dağıtıldığının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Temel ekonomik kavramın açıklanması
Ders Öğrenme Kazanımları 1) Ekonominin tanımını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.
2) Ekonomide temel kavramları açıklar.
3) Kaynakların tam kullanımı sorununu yorumlar.
4) Arz ve talep arasındaki ilişkiyi yorumlar.
5) Piyasa ve piyasada fiyat oluşumunu açıklar.
6) İstihdam ve işsizliği açıklar.