Davranış bilimine katkısı olan bilim adamları, davranış biliminde kullanılan yöntemlerin tanıtımı, davranış biliminin tarihçesi; Davranışın tanımı ve oluşum aşamaları; Doğuştan gelen davranışlar; Öğrenilmiş davranışlarda belleğin rolü; Öğrenilmiş davranışlar; Hayvanlarda bazı davranış şekilleri; Hayvanlarda haberleşme; Sosyal davranışın tanımı ve özellikleri; Sosyal böceklerin tanıtımı ve bunlarda yuva yapımı; Sosyal böceklerde bulunan besin kaynağının yuvaya bildirilmesi ve savunma; İnsanda bazı davranış şekilleri; Evrim yönünden davranış.