Doğada bulunan minerallerin kimyasal bileşimleri, atomik yapıları, kristal sistemleri, fiziksel özellikleri ve bu özelliklerin mineral tayininde nasıl kullanıldıkları, minerallerin karakteristik özellikleri, kullanım alanları ve ülkemizde bulunduğu yerler