ECZ707/Doğal Ürünlerin Biyolojik Etkisi

Konuyla ilgili bir takım terminolojik ve temel bilgiler verilerek giriş yapılmakta sonrasında ekstrelerin analjezik etki, antienflamatuar etki, üriner sistem üzerine etki, yara iyi edici etki, nörodejeneratif rahatsızlıklar üzerine etki, hepatoprotektif etki, kalp ve damar hastalıkları üzerine etki mekanizmaları ve tarama yöntemleri aktarılıp bu etkilere sahip doğal ürünlere örnekler verilmektedir.