Öğrencilere, etik, meslek etiği, eğitin günlük yaşam ve mesleki uygulamalara yansımaları, kararlarda etik seçimler yapabilmenin önemi,eğitimin farklı taraflarının hak ve sorumlulukları gibi konularda farkındalık kazandırılması, ve gerekli temel yeterliklerin kazandırılması.