Zoocoğrafyanın tanımı, tarihçesi; Kıtaların konumlarıyla ilgili görüşler,  buzulaşma devirleri ve bu devirlerdeki fauna yapısının oluşumu; Önemli Karaköprüleri oluşumu, ilk çağlardaki omurgalılar ve filogenetik sıralanışı; Hayvanların yayılmasında etkili olan ekolojik faktörler; Hayvanların yayılmasında geçerli olan kurallar; Dünyadaki zoocoğrafik bölgeler; Denizel Zoocoğrafya; Türkiye Zoocoğrafyası