Paleontoloji'nin konusu, fosillesme, fosillerin önemi, taksonomik hiyararsi organizmaların yasadıgı bölgeler; Mikrofosiller: Mavi-yesil alg, bakteri, dinoflagellat, arkitak, silikoflagellat, diatome, kokolit, spor-polen, tintinid-kalpionellid, radiolarya, foraminifer, ostracod, kitinozoa, konodontların genel özellikleri ve sistematigi, Makrofosiller: süngerler, mercanlar, bryzoalar, rakiyopodlar, molluskalar, annelidler, arthropodlar, ekinodermalar, graptolitler'in genel özellikleri ve sistematigi (Omurgasız fosiller) ve omurgalı bazı fosiller