•HIV / AIDS
•AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome = Sonradan

Kazanılmış İmmunyetmezlik sendromu),

•İnsan immunyetmezlik virusu (Human Immunodeficiency Virus = HIV ) ile oluşan,
•primer infeksiyondan yıllar sonra gelişen öldürücü (kronik ilerleyici) bir hastalıklar topluluğudur.
•CDC (Hastalık Kontrol Merkezi) tanımlaması

}T hücre fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak gelişen fırsatçı infeksiyonlar,
}Kaposi sarkomu,
}HIV’a bağlı tükenme sendromu,
}B hücre lenfoması gibi
}immun yetmezlik sonucunda gelişen komplikasyonlar  AIDS  başlığı altında toplanır.

•Etiyoloji
•HIV,  Retrovirideae ailesi, Lentivirineae’deki HIV-1, HIV-2 retrovirusları.
•100 nm çapında, tek sarmallı iki RNA molekülü taşıyan bir virustur.
•Kor yapısı, RNA molekülleri,
–Reverse transcriptase,
–Protease,
–Ribonuclease,
–Integrase ve
–Kor proteinlerinden (p15, p17/18, p24 antijenleri) oluşur.
•Kılıf (zarf) glikoproteinlerinin en önemlileri gp41, gp120’dir.
•HIV-1, HIV-2

HIV-1 è dünyada yaygın,

§Genetik grupları (3) :
1.M (main-esas) (en yaygın)
2.O (outlier-aykırı),
3.N (M ve O olmayan)-New: Kamerun’da

§Subtipleri (10) var
§Subtip B è Avrupa ve Amerika’da,
§Subtip C  è Sahra altı Afrika’da yaygın.
§

HIV-2 è Batı Afrika’da endemik

§Subtip (5) A ve B yaygın

è HIV-1’e göre bulaş riski ¯ (CYB 3 x,perinatal 10 x)

•HIV genleri ve proteinleri; fonksiyonları

1) Gag geni: Kor proteinlerini kodlar (p15, p17/18, p24).

2) Pol geni:  Beş önemli enzimatik protein sentezinden sorumludur.

1. Protease: Gag ile ilgili polipeptidden kor proteinin meydana gelmesi, virionun infeksiyözite kazanması.

2. Reverse transcriptase ***(p66, p51 proteini): Viral RNA’dan proviral DNA oluşması.

3.  Endonuclease.

4. İntegrase (p31 proteini): Proviral DNA’nın konak hücre

nükleusuna girmesi ve konak DNA’sına integre olması.

5.  Ribonuclease.

3) Env (envelop-kılıf) geni: Prekürsör glikoproteini gp160

sentezinden sonra,

  1.   gp120 (dış kılıf gp): Hücrelerin CD4 moleküllerine bağlanma.

  2.   gp41 (transmembran gp): Virus ile konak hücre zarının kaynaşması ve viral kapsidin hücre içine girişi = füzyondan sorumlu

4)   Diğer genler:

1. Tat : Sentezlediği protein ile infekte hücrede virus replikasyonu gerçekleşir; çok sayıda virus partikülü oluşarak hücre parçalanır.

2. Art : Sentezlediği protein, gag ve env proteinlerinin sentezini sağlar. Art ve tat genleri, virusun üremesinde otoregülasyon sağlar; latent veya  aktif infeksiyon dönemlerini kontrol eder.

3.  Vpu  : Virionun tomurcuklanma.

4.  Vif  :  Hücreden ayrılan virusun infektivitesi.

5.  Nef  : İnvivo patojenite için gerekli.

ABD’de genç homoseksüel/iv.ilaç kullanan erkekler arasında;

•1981 è 11 P.carinii pnömonisi ile sonuçlanan;
•1982 è26 Kaposi sarkomu salgını ile ortaya çıkan immun yetmezlik sendromları bildirilmiştir.

•Masur H, Michelis MA, Greene JB, et.al. An outbreak of community-acquired Pneumocystis carinii pneumonia: initial manifestation of cellular immune dysfunction. N Engl J Med. 1981 Dec 10;305(24):1431-8.
•Myskowski PL, Romano JF, Safai B. Kaposi's sarcoma in young homosexual men. Cutis. 1982 Jan;29(1):31-4.

1982  è CDC (Hastalık Kontrol Merkezi) AİDS vaka tanımı

1983  è AİDS hastalığı etkeni virus izole edildi
1.Luc Antoine  Montaigner è Lymphadenopathy-associated virus (LAV )
2.Robert Charles Gallo è Human T-lymphotropic virus type III (HTLV-III)

1985   è HIV testleri kullanıma girdi

Zhu, T et. al (1998, 5th February) 'An African HIV-1 Sequence from 1959

and Implications for the Origin of the Epidemic' Nature, 391(6667)

1987  è AZT (Zidovudin) kullanıma girdi

1992  è  Aralık 1992 itibariyle DSÖ’ ye 611.589 AİDS vakası bildirilmişti.

1996  è HIV-AIDS’li vaka sayısı 16-17 milyon è kombine tedaviler (HAART:Highly Active Antiretroviral Therapy=HAART)

•1981-2015 è Ölen AİDS vakası 35 milyon.
•2015 è  36.9 milyon HİV-AİDS ile yaşayan birey mevcut
•Yeni enfete vaka è 2 milyon/yıl
•AİDS ile ilişkili ölüm è 1,2milyon /yıl
•Tedavi almakta olan (Mart 2015) è 15 milyon kişi
•Yeni hasta è 5.600 / gün (600’ü <15 yaş)
–%97’si è düşük-kısıtlı imkanı olan ülkelerde
–%48’i kadın, %30’u genç (15-24Y)
–2/3 Sahra altı Afrika’da

•Ülkemizde HIV enfekte vaka sayılarının artma nedenleri
•Toplumda HİV/AİDS algısı, bilgi ve bilinç düzeyi
•Cinsellik ve bu yolla bulaşan enfeksiyonlar konusunda kısıtlı bilgi, tutum
•Genç nüfus (15-49 yaş)
•Damar içi madde kullanımı
•Nüfus hareketliliği
•Turizm ülkesi olmak
•Özellikle kayıtsız çalışan seks işçilerinin artması
•Yurt dışında çalışan işçi popülasyonu
•HİV’in bulaşmadığı durumlar
}Öpüşme, dokunma, okşama, el sıkışma, sarılma ile,
}Herkese açık yüzme havuzu, genel tuvalet, duş, saunada,
}Başkalarının kullandığı tabak, bardak ve benzeri eşyaları kullanmak, halka açık restoran ve benzeri yerlerde yemek yemekle
}Hayvan ısırması, arı, sinek ve böcek sokmalarıyla,
}Öksürme ve hapşırmayla,
}Çamaşır ve benzeri giyeceklerin ortak kullanılmasıyla,
}Kapı kolu, telefon kulaklığı yoluyla,
}Nefes, gözyaşı ve terle      HİV BULAŞMAZ.
•HİV’in başlıca bulaşma yolları
1.Cinsel yolla (mukozal)
2.iv. ilaç kullananlarda parenteral
3.Anneden bebeğe-perinatal
4.Kan ve kan ürünleri transfüzyonu (parenteral)

•Sağlık çalışanlarına bulaşma
•Çevresel bulaşma
–(lab, horizontal, dökülen kana temas)

•HİV’in cinsel yolla (mukozal) bulaşması
1.Heteroseksüel ilişki è Enfeksiyonun yayılımında en etkin bulaşma yolu (sıklığı giderek artmıştır)
2.Korunmasız anal ilişki : En yüksek risk ! (erkek homoseksüeller)
3.Daha az sıklıkla homoseksüel / biseksüel ilişki
İleri evre hastalık  è Risk fazla
•Erkek kondomu koruyuculuğu è  % 80-95
•Kadın kondomu koruyuculuğu  è  %94-97
•ART è bulaş riski %96 azalabiliyor !!
•Sünnet è bulaşı %50-60 azaltıyor
–PLoS Med 2(11):e298,2005.
–Lancet 369(9562):643-56,2007.
•Mikrobisidli kondomların koruyuculuğu ??
•Oral ilişkide risk ??

Mukozal infeksiyon:

}Hücreleri enfekte etmede 2 ana reseptör kullanır
1.CD4
2.CR
ØVirus gp 120 ile CD4 bağlanır
Øgp41, CR ile etkileşerek hücre içine füzyon è  Mukozal infeksiyon
1.HIV, CD4 antijenik molekülünü, hücresel reseptör olarak tanıyan tek retrovirustur.
T helper (Th), monosit, makrofaj (mf) (kan ve dokularda)
2.CR (kemokin reseptörü )
–Özellikle vajen, rektum ve adenoid dokulardaki epiteloid dendritik hücreler (Langerhans h) çok sayıda CR üretir.

•Hangi durumlarda AİDS’ten şüphe edilmelidir ?

Sebebi  bulunamamış

•uzun süreli ateş
•>1 ay süren kronik ishal
•<3 ay kısa sürede vücut ağırlığının % 10’undan fazla kilo kaybı
•boyun, koltuk altı ve kasıklarda süreklilik gösteren, 0,5-2 cm’lik LAP
•aşırı halsizlik, yorgunluk, gece terlemeleri halinde,
•risk gruplarından herhangi birindeyse AİDS’ten şüphelenmek gerekir.