Eski (paleo) iklim değişimlerine sebep olan güneş-dünya etkileşimi, atmosfer - okyanus etkileşimleri ve plaka hareketlerinin etkisinin tartışılması. Paleoiklim kayıtlarını belirlemek için kullanılan analiz metotlarının tanıtıması. Dünya' da meydana gelen büyüm eski iklim değişimlerinin hangi zamanlarda ortaya çıktığının tanıtılması. Jeolojik olayların (trangersyon, regresyon, paleocanlı yaşamı çeşitliliğinin değişimi vb.,) gelişimine paleoiklim olaylarının nasıl etki ettiği, petrol, doğalgaz, kömür yatakları oluşumunda paleoiklim olayları arasındaki ilişkilerin ortaya konulması hakkında bilgiler içerir. Geçmiş iklim değişimleri incelenerek gelecekte nasıl bir iklim değişimi bizi bekliyor sorularına model oluşturma çalışmalarını kapsar.