41005038 Müzede Yaratıcı Drama

Dersin amacı; öğrencilere doğaçlama, rol oynama v.b. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak,müze içerisinde ya da bir ören yerinde bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırması ve canlandırmasını sağlayan drama yöntem ve tekniklerine ilişkin ayrıntılı bilgi vermektir.

Dramaya giriş oyunları, Dramada duyu geliştirme oyunları, Dramada canlandırma, Temel drama teknikleri  ve doğaçlama, Müzede ısınma ve duyu oyunları, Müzede drama teknikleri, Müze   ve yaratıcı drama  uygulamaları: ‘ Ben müzesi’, Müze nesnelerinden donuk imge-heykel oyunları, Anadolu Medeniyetleri Müzesi uygulaması, Günlük yaşam örnekleri,canlandırmalar, Ritüeller (av,avcılık,yeme-içme,düğün,hasatvb.)canlandırma, Müze eserlerinden örneklerle  mitolojik öyküler  canlandırma,  Oyuncak müzesi ve dramatik öyküler  kurgulama ve canlandırma, Galeri eğitimi  ve drama, diğer müze türlerinde drama uygulamaları

Eğitimci: Ayşe Okvuran