ECH204 İlaç Şekilleri ve Tıbbi Malzeme II

Toplumun ve hastanın ilacı doğru ve güvenli bir şekilde kullanmasını sağlamak ve hastanın yaşam kalitesini yükseltmek için gereken bilgilere sahip olan eczacılara yardımcı olacak yeterli bilgi ve beceriye sahip eczane teknikeri yetiştirmek amaçlanmıştır.