Dersin amac ve hedefleri

1. Aile planlaması danışmanlığını tanımlama

2. İlkelerini kavrama

3.Danaışmanlık sürecini kavrama

4. danışmanlık içeriğini kavrama ve önemini benimseme

5. danışmanın özelliklerini kavrama

6. Danışmanlık sürecinde iletişim tekniklerini kullanma