Bu derste; birleştirilmiş sınıf kavramı, birleştirilmiş sınıflarda eğitimin önemi, birleştirilmiş sınıfları ortaya çıkaran nedenler hakkında bilgi ve becerileri kazanmanız amaçlanmıştır. Bu ders kapsamında birleştirilmiş sınıflarda öğretim programının yapısı, birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetimi, birleştirilmiş sınıflarda öğrenme-öğretme sürecinin planlanması ve değerlendirilmesi konularında da bilgi, beceri ve davranışları kazanmanız amaçlanmıştır.


İlgili öğretim üyelerinin rehberliğinde ve sorumluluğunda sınıf içi öğretim etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Dersin işlenişi sırasında interaktif öğretim yöntem ve teknikleri kullanılacak, öğrencilerin öğretim sürecine aktif olarak katılmaları sağlanacaktır. Dersin işlenişi sırasında belirtilen temel kaynaklardan ve ilgili diğer yardımcı kaynaklardan yararlanılacaktır.