TLT103 Temel Kimya

 • Madde ve ölçüm
 • Atomlar ve atom kuramı
 • Atom kuramı ve Kimyasal Bağlar
 • Peryodik Tablo, moleküller ve Bileşikler
  • Atomun elektron yapısı ve periyodik çizelge.Kimyasal bilesikler ve tepkimeler.
  • Kimyasal baglar.
  • Sıvılar,katılar ve moleküller arası kuvvetler.
 • Sulu çözelti tepkimelerine giris ve redoks tepkimeleri.
 • Gazlar
 • Asitler ve bazlar. Çözünürlük ve iyon dengeleri.
 • Termokimya ve Termodinamik
  • Termodinamik temel konular
  • Kalorimetri
  • Hess Yasası
  • Entropi ve serbest enerji (özel konular).
 • Çözeltiler ve fiziksel özellikleri.
 • Kimyasal kinetik (özel konular).
 • Kimyasal denge (özel konular).
 • Elektrokimya.
 • Spektroskopi
 • radyoaktivite
 • malzeme Bilgisi
  • polimerler ve polimerizasyon
  • alaşımlar
  • modern malzemeler ve uygulamaları