İktisadi Düşünceler Tarihi dersinde on altıncı yüzyıldan bugüne kadar gelen iktisat düşüncesinin (i) klasik politik iktisatçılar tarafından nasıl ele alındığını, (ii) marjinal devrim ile neo-klasik iktisat okulları kanalıyla ne şekilde dönüştüğünü ve (iii) evrimci ve kurumsal iktisadın kökenlerinin neler olduğunu inceleyeceğiz. Dersimiz boyunca iktisat düşüncesinin tarihini, teorilerin ve soyut matematiksel modellerin ardı ardına (doğrusal) sıralanışı şeklinde düşünmekten imtina edeceğiz. Bunun yerine iktisadın entelektüel tarihin bir parçası olduğunu kabul edeceğiz. İktisat düşünürlerinin iktisada katkılarını ele alırken dönemin toplumsal ve düşünürlerin felsefi arka planını da göz önünde bulunduracağız.