ECZ961 – İlaç ve Kozmetik Ürünler ile Tıbbi Cihazlarda Ruhsatlandırma İşlemleri

Türkiye’deki kamuya ilişkin yasa ve yönetmelikler. Türkiye’de innovatör ve jenerik ilaçların ruhsatlandırma kriterleri. İlaç ruhsatlandırmada FDA ve EMEA regülasyonları. Tıbbi cihaz tanımı ve bu grup preparatların üretim ve ithal izinlerine ilişkin kriterler. Kozmetik ürünlerin üretim ve ithal işlemleri.