SOS 120 Kurumlar Sosyolojisi

Bu derste sosyoloji disiplinin ele aldığı konulardan toplumsal kurumlarla ilgili olanlara odaklanılacak (aile, iş, ırk, sağlık, cinsellik, yaşlılık din, eğitim, medya vb.) kurumlar hakkında kısa ve yoğun bilgiler verilecek ve temel kavramlar tartışılacaktır. Dönem sonunda öğrenciler grup olarak ders içeriği ile alakalı konularda küçük sunuşlar yapacaklardır. Derste J. Macionis’in Sosyoloji adlı kitabı ana ders metni olarak kullanılacaktır.

Eğitimci: Kurtuluş Cengiz