ALM 126 Gramer B2

Bu ders ALM 111 Gramer I dersinin devamı niteliğindedir. Dersin amacı gramerin söz konusu temel kavram ve kurallarını öğretmek bununla birlikte anlama, yazma, konuşma, okuma becerisini geliştirmektir.

Derste Passiv’de Zamanlar, Zamanların ve Passiv’in Modalverb ile Kullanılması, Emir Kipi, İlgeçler(Präpositionen) gibi konular ele alınmaktadır.

Yöntem: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma, Ödev

Ders Türkçe ve Almanca verilmektedir. Konular basitten zora doğru ele alınmaktadır ve önce konular anlatılmakta, daha sonra anlatılan konuya ilişkin alıştırmalar yapılmakta ve konuyu pekiştirme amacıyla ödevler verilmektedir. Ders için bir ara ve final sınavı yapılmaktadır.

Derste materyal ya da kaynak olarak kendi kitabım başta olmak üzere, başka yazarların kitapları, internetten elde edilen kitaplar, alıştırmalar ve materyaller kullanılmaktadır. Öğrencilere ayrıca dersle ilgili başka kaynakçalar da önerilmekte ve verilmektedir.

Eğitimci: Dursun Zengin