ALM 316 Çeviri T-A II

Öncelikle çeviri konusunda bazı önemli kavramlar ve kurallar verildikten sonra çeviri türleri ve edebi çeviri konusunda genel bir bilgi verilmektedir. Bu bağlamda edebi çevirinin özellikleri, dikkat edilmesi gereken huşular konu edinmektedir. Daha sonra Türk Edebiyatından başta roman, hikâye, masal, şiir gibi çeşitli edebi türler olmak üzere her alandan bir metin Türkçeden Almancaya çevrilmektedir. Örneğin çeşitli edebi metinler, gazete haberleri, güncel konular, ekonomi ya da kültürel metinler vs. Bu neden değişik metin türlerinin yapılmasına özen gösterilmektedir. Metinler önceden öğrencilere verilmekte, öğrenciler evde çeviriyi yapıp derse gelmekte ve cümleler tek tek tahtada tahlil edilerek ve incelenerek detaylı bir biçimde her yönüyle ortaya konarak çevrilmektedir.

Yöntem: Cümle tahlili, Tartışma, Ödev

Ders Türkçe olarak anlatılmaktadır. Her cümle tahtada her yönüyle detaylı bir biçimde incelenmekte ve tartışılmaktadır. Çeviri sırasında çeviri teknikleri, kuralları ve kalıpları uygulamalı olarak gösterilmektedir. Ayrıca öğrencilere çeviri yeteneklerini geliştirebilmeleri için çeviri metinleri ödev olarak verilmektedir. Derste bir ara ve final sınavı yapılmaktadır.

Derste materyal ya da kaynak olarak Türk Edebiyatından çeşitli edebi metinler, gazete, dergi ya da internetten seçilen metinler kullanılmaktadır. Öğrencilere dersle ilgili çeşitli kaynakçalar da önerilmekte ve verilmektedir.

Eğitimci: Dursun Zengin