ALM 313 Dilbilim I

Derste öncelikle Alman Dili ve edebiyatına katkıda bulunan  önemli kişiler ele alınmaktadır. Daha sonra dilin doğuşu ve yazının ortaya çıkması üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda insanın gelişim evreleri ve buna paralel olarak dilin gelişmesi konu edinmektedir. Ardından dünyadaki alfabeler, yazı türleri, diller, dil aileleri, Almancadaki yazının gelişim evreleri irdelenmektedir. Söz konusu konular ele alındıktan sonra dilbilimin alanları tanıtılmaktadır. Bu bağlamda yaklaşık otuza yakın dilbilim alanları üzerinde durulmaktadır. Son olarak sözdizim konusu ayrıntılarıyla irdelendikten sonra geleneksel dilbilgisine göre uygulamalı olarak tahtada örnekler yapılmaktadır.

Dönem başında her öğrenciye dilbilimin alanlarından bir tanesi sunum olarak verilmekte ve dönem sonunda her öğrenci almış olduğu konuda sunum yapmaktadır.

Yöntem: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum

Ders Almanca verilmektedir. Konular anlatıldıktan sonra, hep birlikte soru ve cevap şeklinde tartışılmaktadır. Derste bir ara ve final sınavı ile bir sunum  yapılmaktadır.

Derste materyal ya da kaynak olarak tarafımdan hazırlanan slaytlar kullanılmaktadır. Slaytlar çeşitli bilimsel kitaplardan ve internetten edindiğim materyaller harmanlanarak oluşturulmuştur.

Eğitimci: Dursun Zengin