BTE5018 Sosyal Teknolojinin Eğitime Entegrasyonu

Web2.0 teknolojileri olarak tanınan ve sosyal amaçlı kullanılan sosyal ağları incelemek, öğretim amaçlı kullanımlarını tartışarak bu konuda yapılmış çalışmaları incelemek ve örnek uygulamaların geliştirmek amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Sosyal Ağların Tarihçesi, Sosyal Ağların Tanımı, Web 2.0 Teknolojisinin Özellikleri, Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanım Standartları, Sosyal Ağ Kuramı, Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımına Yönelik Uygulamalar, Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımına Yönelik Yapılan Araştırmaların İncelenmesi planlanmaktadır. 

Eğitimci: Ayfer Alper