HUN112 Sözcük Bilgisi

Bu derste Macarca’daki temel ek türleri olan jel, képző ve rag ekleri gösterilmektedir. Söz konusu ekler kelime ve cümle üzerinde gösterilecek, köke kattığı anlamlarının anlatılmasına çalışılacaktır.

Eğitimci: Yasemin Altaylı