Bu derste uzaktan eğitim süreci tüm bileşenleri ile birlikte hem kuramsal hem de uygulamalı olarak ele alınacaktır.