Öğrencilerin,  Türk Eğitim Tarihi ile ilgili temel düzeyde kuramsal bilgi edinmesi, ders konusu ile ilgili araştırma yapma, okuma, yazma, tartışma ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi beklenmektedir.