Dersimizin amacı toplumsal yaşamımızda etrafımızı saran örgütsel yapılara ilişkin farklı konuları, yaklaşımları ve tartışmaları kapsayan bir örgütsel sosyolojiye dayalı bilgi ve  analiz becerisi kazandırmaktır.