ECZ 215 GELENEKSEL SANATLAR

Sanat ve zanaat arasında farklılık ve benzerlikleri ayırt etmek.

Geleneksel sanatları hammaddeye bağlı çeşitlerini sınıflandırmak, yapım aşamaları, kullanılan araçlar, elde edilen ürünler hakkında genel bilgi edinmek

Türkiye için önemi, sorunları, ilgilenen kuruluşlar, tarım ile ilişkisi, kültürel miras açısından önemini kavramak

Eğitimci: Zeynep Erdoğan