Toplum içinde kadınların farklı alanlardaki yaşamlarının sosyolojik karekterleri, günümüzde yapılan araştırmalar ve kuramsal yaklaşımlarla ortaya konmaya çalışılacaktır.  Öncelikli amacımız, toplumsal cinsiyete dayalı ilişkiler bağlamında temel kuramsal gelişimleri tartışmak.  Özellikle günümüzdeki en son çalışmalar üzerinde odaklaşmak fakat aynı zamanda bazı ilk dönemdeki klasik feminist teorileri de ele almak. Bu kuramsal yaklaşımlar ve tartışmalar şunları içermektedir: liberal, sosyalist radikal ve materyalist feminism; toplumsal cinsiyet ile etniklik ve sınıf, yurttaşlık, devlet ve ekonomi arasındaki ilişkiler.