Bu ders kapsamında yöntem geçerlilik parametreleri ve ilgili hesaplamalar, radyokimyasal analizlerde kinetik hesaplamalar, elektroanalitik kimyada yöntem geçerlilik parametreleri, kromatografik yöntemlerde sistem uygunluk  testleri, çökelme titrasyonları ve ilgili hesaplamalar, aktiflik, iyon şiddeti ve ilgili hesaplamalar, safsızlık analizlerinde kullanılan hesaplamalar ve eğrilerin doğrusallaştırılması ile ilgili hesaplamalardan bahsedilmektedir.