Normal dokuda ve karsinogenezde rol alan temel biyokimyasal yolaklar öğretilir. Ayrıca öğrencilerden bu yolakları düşünerek kanser tanısı ve tedavisinde karşılaşılabilecek problemleri çözme becerisi kazanması beklenir