Atmosferin evrimi ve Mavi Gezegen’in oluşumu aAtmosferin yapısı, katmanları, bileşimi, biyosfer-atmosfer dengesi. Enerji dengeleri ve sera olayı, küresel ısınma, karbon ticareti, atmosferik Pencere ve atmosferik pencereyi kapatan unsurlar. Oksijen dengeleri, stratosferik ozon oluşumu ve dengesi, antropojenik faaliyetlerin etkileri, CFC Gazlarının etkileri. Troposferik tepkimeler, atmosferin kendi kendini temizlemesi. Fotokimyasal Kirlenme