Kromatografi, Genel İlkeler. Sınıflandırma, GC ve LC farkı. Kolonlar, Dedektörler. Kütle spektroskopi yöntemi,iyonlaştırma Yöntemleri, Dedeksiyon yöntemleri. Birleştirilmiş Cihazlar GCMS, LCMS, ICPMS.