Termal Analiz Yöntemleri, TG,DTA, DSC, X-Işını Esaslı Analiz Yöntemleri, XRF, XRA, XPS, Elektron mikraskobu ve Analitik uygulamaları, Kütle spektrometreleri Elektron iyonlaşma