Bu derste,  konu alanında öğretim yöntemleri, öğrenme ve öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitapları ve yapılmış araştırmaların incelenmesi ve özel öğretim yöntemlerinin hazırlanacak örnek ders planlarıyla uygulanması amaçlanmaktadır. Dersin kapsamı, Beden eğitimi öğretiminin öğretim etkinliklerinin planlanması çerçevesinde, yöntemlerle ilgili kapsamlı bilgilenme ve yöntemle ilgili hazırlanmış  ders planı uygulamalarıdır. Öğretim hedefi, mesleğe hazırlanan öğrencilere çalışacakları alanlarda uygulama ve beceri kazanma, yöntemlerle ilgili kapsamlı bilgilenme ve öğrendikleri bilgileri başka uygulama