Bu ders, ders dışı etkinlikler, ders dışı sportif etkinlikler, ders dışı sportif etkinliklerin beden eğitiminin genel amaçlarına uygunluğu ( spora yönlendirme, yetenek seçimi, okul-kulüp işbirliği..vb) ve etkinliklerde karşılaşılan sorunların tartışılması ve okullarda yapılacak örnekders dışı uygulamalarını  kapsamaktadır.