Bu dersin temel amacı, çağdaş coğrafyada yoğun olarak kullanılan temel kavramları ve bu kavramların coğrafi düşüncenin, teorinin ve pratiğin uygun bir anlayışının elde edilmesi bakımından oynadığı rolü incelemektir. Ders temel olarak iki bölümde işlenecektir. Birinci bölümde, coğrafi düşüncenin gelişimi ile coğrafyadaki sosyal bilim, beşeri bilim ve doğa bilimi gelenekleri ele alınarak coğrafi düşüncenin-kavramların tarihsel olarak nasıl değiştiğinin kavranmasına yönelik bir altyapı oluşturulacaktır. İkinci bölümde ise, hem fiziki hem de beşeri coğrafyada -değişen önem derecelerinde- kullanılan temel coğrafi kavramlar irdelenecektir. Bu ders, çıktı olarak, sosyal-fiziksel olgu ve olayların coğrafi açıdan teorik olarak daha derin bir anlayışının elde edilmesini hedeflemektedir.